Thiết kế nội thất căn hộ chung cư C14 Bộ Công An – anh Trường

Thiết kế nội thất phòng khách 

Thiết kế nội thất phòng khách 01
Thiết kế nội thất phòng khách 01
Thiết kế nội thất phòng khách 02
Thiết kế nội thất phòng khách 02
Thiết kế nội thất phòng khách 03
Thiết kế nội thất phòng khách 03

Thiết kế nội thất phòng bếp

Thiết kế nội thất phòng bếp 01
Thiết kế nội thất phòng bếp 01
Thiết kế nội thất phòng bếp 02
Thiết kế nội thất phòng bếp 02

Thiết kế nội thất phòng ngủ

Thiết kế nội thất phòng ngủ 01
Thiết kế nội thất phòng ngủ 01
Thiết kế nội thất phòng ngủ 02
Thiết kế nội thất phòng ngủ 02
Thiết kế nội thất phòng ngủ 03
Thiết kế nội thất phòng ngủ 03
Thiết kế nội thất phòng ngủ 04
Thiết kế nội thất phòng ngủ 04
Thiết kế nội thất phòng vệ sinh
Thiết kế nội thất phòng vệ sinh

Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ

Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ 01
Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ 01
Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ 02
Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ 02

Hình ảnh thiết kế bởi kts: Chu Tuấn Tùng